Đăng ký học thử miễn phí
Trung tâm Dạy Tốt – dạy là tốt – 0966.065.365

dang ky hoc

 

Công thức tính bán kính đường tròn nội tiếp và bàng tiếp tam giác

 - Người đăng: Bùi Văn Thắng  Xem: 11158 


Công thức tính bán kính đường tròn nội tiếp và bàng tiếp tam giác

Cho tam giác ABC

Gọi a, b, c lần lượt là độ dài các cạnh BC, AC, AB

Đặt p = rac{a+b+c}{2}    , Ta có các hệ thức cơ bản:

Bán kính đường tròn nội tiếp:  '
egin{align}
r = rac{2S}{a+b+c} = rac{S}{p} = (p-a)	an rac{A}{2} = (p-b)	an rac{B}{2} = (p-c)	an rac{C}{2} = sqrt{rac{(p-a)(p-b)(p-c)}{p}} 
end{align}
'

Bán kính đường tròn ngoại tiếp góc A:

'
egin{align}
r_a=rac{2S}{b+c-a} = rac{S}{p-a} = p.	an rac{A}{2}
end{align}
'

Bán kính đường tròn ngoại tiếp góc B:

'egin{align}
r_b=rac{2S}{c+a-b} = rac{S}{p-b} = p. 	an rac{B}{2}
end{align}
'

Bán kính đường tròn ngoại tiếp góc C:

'
egin{align}
r_c=rac{2S}{a+b-c} = rac{S}{p-c} = p. 	an rac{C}{2}
end{align}
'

 

 
 

Bài viết khác

Thăm dò ý kiến

Bạn muốn tổ chức thi thử vào lớp 10 khi nào?