Đăng ký học thử miễn phí
Trung tâm Dạy Tốt – dạy là tốt – 0966.065.365

Thực hành: Tìm hiểu tình hình môi trường ở địa phương

 - Người đăng: Bùi Thị Ngần  Xem: 3255 


Nội dung bài này sẽ giúp học sinh chỉ ra được nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường ở địa phương và từ đó đề xuất các biện pháp khắc phục, nâmg cao nhận thức của học sinh đối với công tác chống ô nhiễm môi trường.

Sau khi học xong bài này hs đạt được các mục tiêu sau:

- Giúp hs chỉ ra được nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường ở địa phương và từ đó dề xuất các biện pháp khắc phục, nâmg cao nhận thức của hs đối với công tác chống ô nhiễm môi trường.

- Rèn cho hs kĩ năng thực hành.

- Giáo dục cho hs ý thức phòng chống ô nhiễm môi trường.

 

 

 

 


 
 

Bài viết khác

Thăm dò ý kiến

Bạn muốn tổ chức thi thử vào lớp 10 khi nào?