Đăng ký học thử miễn phí
Trung tâm Dạy Tốt – dạy là tốt – 0966.065.365

dang ky hoc

 

Unit 8 : Celebrate

 - Người đăng: Bùi Thị Ngần  Xem: 941 


Daytot.vn giới thiệu những từ vựng cơ bản dùng trong Unit 8: Celebrate - SGK Tiếng Anh lớp 9

Celebrate (v) : tổ chức lễ kỷ niệm

Celebration (n) : lễ kỷ niệm

Congratulate (v) : chúc mừng

Congratulation (n) : sự chúc mừng

Decorate (v) : trang trí

Decoration (n) : sự trang trí

Describe (v) : mô tả

Description (n) : sự mô tả

Free (adj) : tự do

Freedom (n) : sự tự do

Generosity (n) : tính hào phóng, rộng rãi

Generous (adj) : hào phóng, rộng rãi

Joy (n) : niềm vui

Joyful (adj) : vui

Priority (n) : sự ưu tiên

Prior (adj) : mang tính ưu tiên

Slave (n) : nô lệ

Slavery (n) sự nô lệ

Stick (v) dán

Sticky (adj) dính

Prepare (v) chuẩn bị

Preparation (n)  sự chuẩn bị


 
 

Bài viết khác

Thăm dò ý kiến

Bạn muốn tổ chức thi thử vào lớp 10 khi nào?