Đăng ký học thử miễn phí
Trung tâm Dạy Tốt – dạy là tốt – 0966.065.365

dang ky hoc

 

Luật bảo vệ môi trường.

Tổng hợp các tài liệu về chuyên đề luật bảo vệ môi trường.

Luật bảo vệ môi trường năm 2014

Luật bảo vệ môi trường năm 2014  

Thivao10.vn giới thiệu Nội dung luật bảo vệ môi trường năm 2014

Luật bảo vệ môi trường

Luật bảo vệ môi trường  

Nội dung bài sẽ giúp học sinh Hiểu được sự cần thiết phải ban hành luật BVMT và nắm được những nội dung chính của chương II, III của luật BVMT.