Đăng ký học thử miễn phí
Trung tâm Dạy Tốt – dạy là tốt – 0966.065.365

dang ky hoc

 

Đề vào trường chuyên

Tổng hợp các đề thi vào lớp 10 trường chuyên qua các năm của tất cả các tỉnh thành

Đề thi vào lớp 10 môn toán chuyên Hưng Yên năm 2017 2018

Đề thi vào lớp 10 môn toán chuyên Hưng Yên năm 2017 2018  

Thivao10.vn sưu tầm và giới thiệu Đề thi vào lớp 10 môn toán chuyên Hưng Yên năm học 2017 2018 cho các em tham khảo.

Đề thi môn toán vào lớp chuyên tin Hùng Vương, Phú Thọ năm 2017 2018

Đề thi môn toán vào lớp chuyên tin Hùng Vương, Phú Thọ năm 2017 2018  

Thivao10.vn giới thiệu Đề thi môn toán vào lớp chuyên tin Hùng Vương, Phú Thọ năm học 2017 2018 cho các em tham khảo.

Đề thi vào lớp 10 môn toán chuyên Bạc Liêu năm 2017 2018

Đề thi vào lớp 10 môn toán chuyên Bạc Liêu năm 2017 2018  

Thivao10.vn giới thiệu Đề thi vào lớp 10 môn toán chuyên Bạc Liêu năm học 2017 2018 cho các em tham khảo.

Đề thi vào lớp 10 môn toán chuyên Lam Sơn năm 2017 2018

Đề thi vào lớp 10 môn toán chuyên Lam Sơn năm 2017 2018  

Đề thi vào lớp 10 môn toán chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa năm học 2017 2018 là đề thi mới nhất do thivao10.vn giới thiệu cho các em tham khảo.

Đề thi vào lớp 10 môn toán chuyên Quốc học Huế năm 2017 2018

Đề thi vào lớp 10 môn toán chuyên Quốc học Huế năm 2017 2018  

Thivao10.vn giới thiệu Đề thi vào lớp 10 môn toán chuyên Quốc học Huế năm học 2017 2018 cho các em tham khảo.

Đề thi vào lớp 10 môn văn chuyên Bắc Giang năm 2017 2018

Đề thi vào lớp 10 môn văn chuyên Bắc Giang năm 2017 2018  

Thivao10.vn giới thiệu Đề thi vào lớp 10 môn văn chuyên Bắc Giang năm học 2017 2018 cho các em tham khảo. Đáp án sẽ được cập nhật sau.

Đề thi vào lớp 10 môn toán chuyên Hòa Bình năm 2017 2018

Đề thi vào lớp 10 môn toán chuyên Hòa Bình năm 2017 2018  

Thivao10.vn giới thiệu Đề thi vào lớp 10 môn toán chuyên Hoàng Văn Thụ, Hòa Bình năm 2017 2018 cho các em tham khảo.

Đề thi vào lớp 10 môn toán chuyên Vĩnh Long năm 2017 2018

Đề thi vào lớp 10 môn toán chuyên Vĩnh Long năm 2017 2018  

Đề thi vào lớp 10 môn toán chuyên Vĩnh Long năm 2017 2018 là đề thi mới nhất do thivao10.vn đăng tải cho các em tham khảo.

Đề thi vào lớp 10 môn văn chuyên PTNK năm 2017 2018

Đề thi vào lớp 10 môn văn chuyên PTNK năm 2017 2018  

Thivao10.vn giới thiệu Đề thi vào lớp 10 môn văn chuyên PTNK, thành phố Hồ Chí Minh năm học 2017 2018 cho các em tham khảo.

Đề thi vào lớp 10 môn văn chuyên Nam Định năm 2017 2018

Đề thi vào lớp 10 môn văn chuyên Nam Định năm 2017 2018  

Thivao10.vn giới thiệu Đề thi vào lớp 10 môn văn chuyên Lê Hồng Phong, Nam Định năm 2017 2018 cho các em tham khảo.

Đề thi vào lớp 10 môn văn chuyên Lam Sơn năm 2017 2018

Đề thi vào lớp 10 môn văn chuyên Lam Sơn năm 2017 2018  

Thivao10.vn giới thiệu Đề thi vào lớp 10 môn văn chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa năm 2017 2018 cho các em tham khảo. Đáp án sẽ được cập nhật sau.

Đề thi vào lớp 10 môn toán chuyên Phú Yên năm 2017 2018

Đề thi vào lớp 10 môn toán chuyên Phú Yên năm 2017 2018  

Đề thi vào lớp 10 môn toán chuyên Phú Yên năm học 2017 2018 là đề thi mới nhất do thivao10.vn đăng tải cho các em tham khảo.

ĐỀ THI VÀO LỚP 10 MÔN VĂN CHUNG THPT CHUYÊN SƠN LA NĂM 2017

ĐỀ THI VÀO LỚP 10 MÔN VĂN CHUNG THPT CHUYÊN SƠN LA NĂM 2017  

Thivao10.vn giới thiệu Đề thi vào lớp 10 môn văn chung THPT chuyên Sơn La năm học 2017 2018 cho các em tham khảo. Đáp án sẽ được cập nhật sau.

Đề thi vào lớp 10 môn văn chuyên Bình PHước năm 2017 2018

Đề thi vào lớp 10 môn văn chuyên Bình PHước năm 2017 2018  

Đề thi vào lớp 10 môn văn chuyên Bình PHước năm 2017 2018 là đề thi mới nhất do thivao10.vn sưu tầm cho các em tham khảo. Đáp án sẽ được cập nhật sau.

Đề thi vào lớp 10 môn toán vào chuyên Thái Nguyên năm 2017 2018

Đề thi vào lớp 10 môn toán vào chuyên Thái Nguyên năm 2017 2018  

Đề thi vào lớp 10 môn toán vào chuyên Thái Nguyên năm 2017 2018 có đáp án đính kèm do thivao10.vn sưu tầm cho các em tham khảo.

Đề thi vào lớp 10 môn văn chuyên Thái Nguyên năm 2017 2018

Đề thi vào lớp 10 môn văn chuyên Thái Nguyên năm 2017 2018  

Thivao10.vn giới thiệu Đề thi vào lớp 10 môn văn chuyên Thái Nguyên năm 2017 2018 có đáp án gợi ý ở file đính kèm cho các em tham khảo.

Đề thi vào lớp 10 môn vật lý chuyên Thái Nguyên năm 2017 2018

Đề thi vào lớp 10 môn vật lý chuyên Thái Nguyên năm 2017 2018  

Thivao10.vn giới thiệu Đề thi vào lớp 10 môn vật lý chuyên Thái Nguyên năm học 2017 2018 có đáp án ở file đính kèm cho các em tham khảo.

Đề thi vào lớp 10 môn toán chuyên PTNK năm 2017 2018

Đề thi vào lớp 10 môn toán chuyên PTNK năm 2017 2018  

Thivao10.vn giới thiệu Đề thi vào lớp 10 môn toán chuyên PTNK, tp HCM năm 2017 2018 có đáp án gợi ý câu 4 và 5 cho các em tham khảo.

Đề thi vào lớp 10 môn hóa chuyên Thái Nguyên năm 2017 2018

Đề thi vào lớp 10 môn hóa chuyên Thái Nguyên năm 2017 2018  

Đề thi vào lớp 10 môn hóa chuyên Thái Nguyên năm 2017 2018 có đáp án ở file đính kèm là đề thi do thivao10.vn sưu tầm cho các em tham khảo.

Đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh vào chuyên Thái Nguyên năm 2017 2018

Đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh vào chuyên Thái Nguyên năm 2017 2018  

Thivao10.vn giới thiệu Đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh vào chuyên Thái Nguyên năm 2017 2018. Đáp án các em có thể tải tại file đính kèm.

 
Thăm dò ý kiến

Bạn muốn tổ chức thi thử vào lớp 10 khi nào?