Đăng ký học thử miễn phí
Trung tâm Dạy Tốt – dạy là tốt – 0966.065.365

dang ky hoc

 

Đề thi vào 10 chính thức Đà Nẵng

Tổng hợp các đề thi vào lớp 10 của thành phố Đà Nẵng qua các năm của tất cả các môn

Đề thi năm Năm 2015

Đề thi vào lớp 10 môn văn Đà Nẵng 2015 2016

Thivao10.vn giới thiệu Đề thi vào lớp 10 môn văn Đà Nẵng 2015 2016.

Đề thi vào lớp 10 môn toán Đà Nẵng 2015 2016

Thivao10.vn giới thiệu Đề thi vào lớp 10 môn toán Đà Nẵng 2015 2016.

Đề thi năm Năm 2014

Đề thi vào lớp 10 môn Văn năm 2014 của TP.Đà Nẵng

Thivao10.vn giới thiệu Đề thi vào lớp 10 môn Văn năm 2014 của TP.Đà Nẵng

Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2014 của TP.Đà Nẵng

Thivao10.vn giới thiệu Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2014 của TP.Đà Nẵng

Đề thi vào lớp 10 môn văn Đà Nẵng 2014

Thivao10.vn giới thiệu Đề thi vào lớp 10 môn văn Đà Nẵng năm 2014.

Đề thi năm Năm 2013

Đề thi vào lớp 10 môn Văn năm 2013 của TP.Đà Nẵng

Thivao10.vn giới thiệu Đề thi vào lớp 10 môn Văn năm 2013 của TP.Đà Nẵng

Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2013 của TP.Đà Nẵng

Thivao10.vn giới thiệu Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2013 của TP.Đà Nẵng

Đề thi vào lớp 10 môn toán chuyên Lê Quý Đôn Đà Nẵng 2013

Thivao10.vn giới thiệu Đề thi vào lớp 10 môn toán chuyên Lê Quý Đôn Đà Nẵng 2013.

Đề thi năm Năm 2012

Đề thi vào lớp 10 môn Văn năm 2012 của TP.Đà Nẵng

Thivao10.vn giới thiệu Đề thi vào lớp 10 môn Văn năm 2012 của TP.Đà Nẵng

Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2012 của TP.Đà Nẵng

Thivao10.vn giới thiệu Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2012 của TP.Đà Nẵng

Đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2012 của TP.Đà Nẵng

Thivao10.vn giới thiệu Đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2012 của TP.Đà Nẵng

Đề thi năm Năm 2011

Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2011 của TP.Đà Nẵng

Thivao10.vn giới thiệu Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2011 của TP.Đà Nẵng

Đề thi vào lớp 10 môn Văn Đà Nẵng năm 2011

Thivao10.vn giới thiệu Đề thi vào lớp 10 môn Văn Đà Nẵng năm 2011.

Đề thi năm Năm 2010

Đề thi vào lớp 10 môn văn Đà Nẵng 2010

Thivao10.vn giới thiệu Đề thi vào lớp 10 môn văn Đà Nẵng 2010.

Đề thi đáp án vào 10 môn toán Đà Nẵng năm 2010 - 2011

Thivao10.vn giới thiệu Đề thi đáp án vào 10 môn toán Đà Nẵng năm học 2010 2011 có gợi ý cho các em tham khảo và luyện đề.

Đề thi vào 10 môn tiếng Anh chuyên Lê Quý Đôn, Đà Nẵng năm 2010

Thivao10.vn giới thiệu Đề thi vào 10 môn tiếng Anh chuyên Lê Quý Đôn, Đà Nẵng năm 2010 2011 có đáp án cho các em luyện đề hiệu quả.

Đề thi năm Năm 2009

Đề thi vào lớp 10 môn văn Đà Nẵng 2009

Thivao10.vn giới thiệu Đề thi vào lớp 10 môn văn Đà Nẵng 2009.

Đề thi năm Năm 2016

Đề thi vào 10 môn văn Đà Nẵng 2016 2017

Thivao10.vn giới thiệu Đề thi vào 10 môn văn Đà Nẵng 2016 2017.

Đề thi vào lớp 10 môn toán Đà Nẵng 2016 2017

Thivao10.vn giới thiệu Đề thi vào lớp 10 môn toán Đà Nẵng 2016 2017.

Đề toán vào chuyên Lê Quý Đôn Đà Nẵng năm học 2016 - 2017

Thivao10.vn giới thiệu Đề toán vào chuyên Lê Quý Đôn Đà Nẵng năm học 2016 2017 cho các em tham khảo và ôn tập hiệu quả.

Đề thi năm Năm 2017

Đề toán vào lớp 10 Đà Nẵng năm 2017 - 2018

Thivao10.vn giới thiệu Đề toán vào lớp 10 Đà Nẵng năm 2017 2018 có đáp án đính kèm cho các em tham khảo và so sánh đáp án.

Đề thi vào lớp 10 môn văn Chuyên Đà Nẵng năm 2017 2018

Thivao10.vn giới thiệu Đề thi vào lớp 10 môn văn trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, Đà Nẵng năm 2017 2018 cho các em tham khảo.

Đề thi môn hóa vào lớp 10 chuyên Đà Nẵng năm 2017 2018

Thivao10.vn giới thiệu Đề thi môn hóa vào lớp 10 chuyên Lê Quý Đôn, Đà Nẵng năm 2017 2018 có đáp án gợi ý ở file đính kèm cho các em tham khảo.

 
Thăm dò ý kiến

Bạn muốn tổ chức thi thử vào lớp 10 khi nào?