Đăng ký học thử miễn phí
Trung tâm Dạy Tốt – dạy là tốt – 0966.065.365

dang ky hoc

 

Đề thi vào 10 chính thức Hải Phòng

Tổng hợp các đề thi vào lớp 10 của thành phố Hải Phòng qua các năm của tất cả các môn

Đề thi năm Năm 2015

Đề thi vào lớp 10 môn văn Hải Phòng 2015

Thivao10.vn giới thiệu Đề thi vào lớp 10 môn văn Hải Phòng 2015.

Đề thi lớp 10 môn Tiếng Anh chuyên Trần Phú Hải Phòng năm 2015 - 2016

Thivao10.vn giới thiệu Đề thi lớp 10 môn Tiếng Anh chuyên Trần Phú Hải Phòng năm học 2015 2016.

Đề thi lớp 10 Hải Phòng năm 2015 - 2016 môn toán

Thivao10.vn giới thiệu Đề thi lớp 10 Hải Phòng năm 2015 2016 môn toán kèm đáp án gợi ý cho các em tham khảo.

Đề thi năm Năm 2014

Đề thi vào lớp 10 môn Văn TP Hải Phòng năm học 2014-2015

Thivao10.vn giới thiệu Đề thi vào lớp 10 môn Văn TP Hải Phòng năm học 2014-2015

Đề thi đáp án vào 10 môn toán Hải Phòng 2014 2015

Thivao10.vn giới thiệu Đề thi đáp án vào 10 môn toán Hải Phòng 2014 2015.

Đề thi năm Năm 2013

Đề thi vào lớp 10 môn toán Hải Phòng 2013 2014

Thivao10.vn giới thiệu Đề thi vào lớp 10 môn toán Hải Phòng 2013 2014.

Đề thi toán chuyên Trần Phú Hải Phòng năm 2013 - 2014

Thivao10.vn giới thiệu Đề thi toán chuyên Trần Phú Hải Phòng năm học 2013 2014 cho các em tham khảo.

Đề thi năm Năm 2012

Đề thi vào lớp 10 môn toán Hải Phòng 2012 2013

Thivao10.vn giới thiệu Đề thi vào lớp 10 môn toán Hải Phòng 2012 2013.

Đề thi năm Năm 2016

Đề thi đáp án vào lớp 10 môn văn Hải Phòng 2016 2017

Thivao10.vn giới thiệu Đề thi đáp án vào lớp 10 môn văn Hải Phòng 2016 2017.

Đề thi vào 10 môn toán Hải Phòng 2016 2017

Thivao10.vn giới thiệu Đề thi vào 10 môn toán Hải Phòng 2016 2017 kèm gợi ý đáp án.

Đề thi vào lớp 10 môn hóa chuyên Trần Phú Hải Phòng năm 2016 - 2017

Thivao10.vn giới thiệu Đề thi vào lớp 10 môn hóa chuyên Trần Phú Hải Phòng năm học 2016 2017.

Đề thi năm Năm 2017

Đề thi vào lớp 10 môn văn chuyên Hải Phòng năm 2017 2018

Thivao10.vn giới thiệu Đề thi vào lớp 10 môn văn chuyên Trần Phú, Hải Phòng năm 2017 2018 cho các em tham khảo. Đáp án sẽ được cập nhật sau.

Đề thi vào lớp 10 môn toán năm 2017 2018 Hải Phòng

Thivao10.vn giới thiệu Đề thi vào lớp 10 môn toán năm 2017 2018 thành phố Hải Phòng. Các em tải về đáp án tại file đính kèm nhé.

Đề thi vào lớp 10 môn văn Hải Phòng năm 2017 2018

Thivao10.vn giới thiệu Đề thi vào lớp 10 môn văn thành phố Hải Phòng năm 2017 2018 cho các em tham khảo. Đáp án sẽ được cập nhật sau.

Đề thi môn hóa vào lớp 10 chuyên Hải Phòng năm 2017 2018

Đề thi môn hóa vào lớp 10 chuyên Trần Phú, Hải Phòng năm học 2017 2018 có đáp án đính kèm là đề thi do thivao10.vn sưu tầm cho các em tham khảo.

 
Thăm dò ý kiến

Bạn muốn tổ chức thi thử vào lớp 10 khi nào?