Đăng ký học thử miễn phí
Trung tâm Dạy Tốt – dạy là tốt – 0966.065.365

dang ky hoc

 

Đề thi vào 10 chính thức Khánh Hòa

Tổng hợp đề thi vào lớp 10 các môn qua từng năm tỉnh Khánh Hòa.

Đề thi năm Năm 2015

Đề thi vào chuyên Khánh Hòa môn toán chung năm 2015 - 2016

Thivao10.vn giới thiệu Đề thi vào chuyên Khánh Hòa môn toán chung năm học 2015 2016 kèm đáp án gợi ý cho các em tham khảo.

Đề thi năm Năm 2014

Đề thi vào lớp 10 tỉnh Khánh Hòa môn toán năm 2014 - 2015

Thivao10.vn giới thiệu Đề thi vào lớp 10 tỉnh Khánh Hòa môn toán năm học 2014 2015 kèm đáp án gợi ý.

Đề thi năm Năm 2013

Đề thi vào lớp 10 môn toán tỉnh Khánh Hòa năm 2013 2014

Thivao10.vn giới thiệu Đề thi vào lớp 10 môn toán tỉnh Khánh Hòa năm 2013 2014 có đáp án gợi ý ở file đính kèm cho các em tham khảo.

Đề thi năm Năm 2011

Đề thi vào 10 môn toán Khánh Hòa 2011 2012

Thivao10.vn giới thiệu Đề thi vào 10 môn toán Khánh Hòa 2011 2012.

Đề thi năm Năm 2009

Đề thi vào lớp 10 môn Anh Khánh Hòa 2009 2010

Thivao10.vn giới thiệu Đề thi vào lớp 10 môn Anh Khánh Hòa 2009 2010.

Đề thi vào lớp 10 môn hóa chuyên Khánh Hòa 2009 2010

Thivao10.vn giới thiệu Đề thi vào lớp 10 môn hóa chuyên Khánh Hòa 2009 2010.

Đề thi vào lớp 10 môn văn Khánh Hòa 2009 2010

Thivao10.vn giới thiệu Đề thi vào lớp 10 môn văn Khánh Hòa 2009 2010.

Đề thi vào 10 môn văn chuyên Khánh Hòa 2009 2010

thivao10.vn giới thiệu Đề thi vào 10 môn văn chuyên Khánh Hòa 2009 2010.

Đề thi năm Năm 2016

Đề thi vào 10 môn văn chung chuyên Khánh Hòa 2016 2017

Thivao10.vn giới thiệu Đề thi vào 10 môn văn chung chuyên Khánh Hòa 2016 2017. Đáp án sẽ được cập nhật sau.

Đề thi vào 10 môn toán chung chuyên Khánh Hòa 2016 2017

Thivao10.vn giới thiệu Đề thi vào 10 môn toán chung chuyên Khánh Hòa 2016 2017. Đáp án sẽ được cập nhật sau.

 
Thăm dò ý kiến

Bạn muốn tổ chức thi thử vào lớp 10 khi nào?