Đăng ký học thử miễn phí
Trung tâm Dạy Tốt – dạy là tốt – 0966.065.365

dang ky hoc

 

Đề thi vào 10 chính thức Thái Nguyên

Tổng hợp đề thi vào 10 các môn học của tỉnh Thái Nguyên qua từng năm.

Đề thi năm Năm 2015

Đề thi vào lớp 10 môn văn Thái Nguyên 2015

Thivao10.vn giới thiệu Đề thi vào lớp 10 môn văn Thái Nguyên 2015.

Đề thi vào lớp 10 chuyên hóa Thái Nguyên 2015 2016

Thivao10.vn giới thiệu Đề thi vào lớp 10 chuyên hóa Thái Nguyên 2015 2016.

Đề thi vào 10 môn toán năm 2015 - 2016 tỉnh Thái Nguyên

thivao10.vn giới thiệu Đề thi vào 10 môn toán năm 2015 2016 tỉnh Thái Nguyên kèm đáp án gợi ý.

Đề thi tiếng Anh vào chuyên Thái Nguyên năm 2015 - 2016

Thivao10.vn giới thiệu Đề thi tiếng Anh vào chuyên Thái Nguyên năm 2015 2016 cho các em tham khảo.

Đề thi năm Năm 2014

Đề thi vào lớp 10 chuyên văn Thái Nguyên năm 2014 - 2015

Thivao10.vn giới thiệu Đề thi vào lớp 10 chuyên văn Thái Nguyên năm học 2014 2015 kèm đáp án gợi ý.

Đề thi đáp án môn toán vào 10 năm 2014 - 2015 tỉnh Thái Nguyên

Thivao10.vn giới thiệu Đề thi đáp án môn toán vào 10 năm 2014 2015 tỉnh Thái Nguyên cho các em tham khảo.

Đề thi năm Năm 2013

Đề thi vào lớp 10 môn hóa chuyên Thái Nguyên 2013

Thivao10.vn giới thiệu Đề thi vào lớp 10 môn hóa chuyên Thái Nguyên 2013.

Đề thi vào 10 tỉnh Thái Nguyên môn toán năm 2013 - 2014

Thivao10.vn giới thiệu Đề thi vào 10 tỉnh Thái Nguyên môn toán năm 2013 2014 cho các em tham khảo.

Đề thi năm Năm 2012

Đề thi vào lớp 10 môn văn chuyên Thái Nguyên 2012

Thivao10.vn giới thiệu Đề thi vào lớp 10 môn văn chuyên Thái Nguyên 2012.

Đề thi vào lớp 10 môn văn Thái Nguyên 2012 2013

Thivao10.vn giới thiệu Đề thi vào lớp 10 môn văn Thái Nguyên 2012 2013.

Đề thi vào lớp 10 môn hóa Thái Nguyên 2012 2013

Thivao10.vn giới thiệu Đề thi vào lớp 10 môn hóa Thái Nguyên 2012 2013.

Đề thi vào 10 môn Lý chuyên Thái Nguyên 2012 2013

Thivao10.vn giới thiệu Đề thi vào 10 môn Lý chuyên Thái Nguyên 2012 2013.

Đề thi vào lớp 10 tỉnh Thái Nguyên môn toán năm 2012- 2013

Thivao10.vn giới thiệu Đề thi vào lớp 10 tỉnh Thái Nguyên môn toán năm học 2012 2013 kèm đáp án gợi ý.

Đề thi tiếng Anh vào chuyên Thái Nguyên năm 2012 - 2013

Thivao10.vn giới thiệu Đề thi tiếng Anh vào chuyên Thái Nguyên năm 2012 2013 có đáp án cho các em tham khảo và ôn tập.

Đề thi năm Năm 2016

Đề thi đáp án vào lớp 10 môn văn Thái Nguyên 2016

Thivao10.vn giới thiệu Đề thi đáp án vào lớp 10 môn văn Thái Nguyên năm học 2016 2017.

Đề thi đáp án vào 10 môn toán Thái Nguyên 2016 2017

Thivao10.vn giới thiệu Đề thi đáp án vào 10 môn toán Thái Nguyên năm học 2016 2017.

Đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh Thái Nguyên 2016 2017

Thivao10.vn giới thiệu Đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh Thái Nguyên 2016 2017 kèm đáp án gợi ý.

Đề thi năm Năm 2017

Đề thi vào lớp 10 môn văn tỉnh Thái Nguyên năm 2017 2018

Thivao10.vn giới thiệu Đề thi vào lớp 10 môn văn tỉnh Thái Nguyên năm 2017 2018 có đáp án gợi ý ở file đính kèm cho các em tham khảo.

Đề thi vào lớp 10 môn toán tỉnh Thái Nguyên năm 2017 2018

Thivao10.vn giới thiệu Đề thi vào lớp 10 môn toán tỉnh Thái Nguyên năm 2017 2018. Các em có thể tải đáp án tại file đính kèm để tham khảo.

Đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh vào chuyên Thái Nguyên năm 2017 2018

Thivao10.vn giới thiệu Đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh vào chuyên Thái Nguyên năm 2017 2018. Đáp án các em có thể tải tại file đính kèm.

Đề thi vào lớp 10 môn hóa chuyên Thái Nguyên năm 2017 2018

Đề thi vào lớp 10 môn hóa chuyên Thái Nguyên năm 2017 2018 có đáp án ở file đính kèm là đề thi do thivao10.vn sưu tầm cho các em tham khảo.

Đề thi vào lớp 10 môn vật lý chuyên Thái Nguyên năm 2017 2018

Thivao10.vn giới thiệu Đề thi vào lớp 10 môn vật lý chuyên Thái Nguyên năm học 2017 2018 có đáp án ở file đính kèm cho các em tham khảo.

Đề thi vào lớp 10 môn văn chuyên Thái Nguyên năm 2017 2018

Thivao10.vn giới thiệu Đề thi vào lớp 10 môn văn chuyên Thái Nguyên năm 2017 2018 có đáp án gợi ý ở file đính kèm cho các em tham khảo.

Đề thi vào lớp 10 môn toán vào chuyên Thái Nguyên năm 2017 2018

Đề thi vào lớp 10 môn toán vào chuyên Thái Nguyên năm 2017 2018 có đáp án đính kèm do thivao10.vn sưu tầm cho các em tham khảo.

 
Thăm dò ý kiến

Bạn muốn tổ chức thi thử vào lớp 10 khi nào?