Đăng ký học thử miễn phí
Trung tâm Dạy Tốt – dạy là tốt – 0966.065.365

Môn Sinh học

Tổng hợp các tài liệu thi vào lớp 10 môn sinh

BÀI 62: THỰC HÀNH :VẬN DỤNG LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀO VIỆC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Ở ĐỊA PHƯƠNG

BÀI 62: THỰC HÀNH :VẬN DỤNG LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀO VIỆC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Ở ĐỊA PHƯƠNG  

BÀI 62: THỰC HÀNH :VẬN DỤNG LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀO VIỆC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Ở ĐỊA PHƯƠNG

Luật bảo vệ môi trường năm 2014

Luật bảo vệ môi trường năm 2014  

Thivao10.vn giới thiệu Nội dung luật bảo vệ môi trường năm 2014

Thực hành: Tìm hiểu tình hình môi trường ở địa phương

Thực hành: Tìm hiểu tình hình môi trường ở địa phương  

Nội dung bài này sẽ giúp học sinh chỉ ra được nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường ở địa phương và từ đó đề xuất các biện pháp khắc phục, nâmg cao nhận thức của học sinh đối với công tác chống ô nhiễm môi trường.

Luật bảo vệ môi trường

Luật bảo vệ môi trường  

Nội dung bài sẽ giúp học sinh Hiểu được sự cần thiết phải ban hành luật BVMT và nắm được những nội dung chính của chương II, III của luật BVMT.

Bảo vệ đa dạng các hệ sinh thái

Bảo vệ đa dạng các hệ sinh thái  

Nội dung bài học sẽ giúp học sinh hiểu được sự đa dạng của các hệ sinh thái, nêu được vai trò của hệ sinh thái rừng, hệ sinh thái biển. Bên cạnh đó, các em còn biết hệ sinh thái nông nghiệp và đề xuất các biện pháp bảo vệ các hệ sinh thái nay, tìm hiểu các biện pháp bảo vệ hệ sinh thái rừng, hệ sinh thái biển.

Bài 59: Sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên Khôi phục môi trường và gìn giữ thiên nhiên hoang dã

Bài 59: Sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên Khôi phục môi trường và gìn giữ thiên nhiên hoang dã  

Giáo án bài giảng, và nội dung chi tiết về Sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên Khôi phục môi trường và gìn giữ thiên nhiên hoang dã