Đăng ký học thử miễn phí
Trung tâm Dạy Tốt – dạy là tốt – 0966.065.365

Môn Vật lý

Tổng hợp các tài liệu thi vào lớp 10 môn lý

Bài 57 Thực hành : Nhận biết ánh sáng đơn sắc và ánh sáng không đơn sắc bằng đĩa CD

Bài 57 Thực hành : Nhận biết ánh sáng đơn sắc và ánh sáng không đơn sắc bằng đĩa CD  

Thivao10.vn giới thiệu Thực hành : Nhận biết ánh sáng đơn sắc và ánh sáng không đơn sắc bằng đĩa CD

Bài 60:  ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN NĂNG LƯỢNG

Bài 60: ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN NĂNG LƯỢNG  

Thivao10.vn giới thiệu nội dung lý thuyết Bài 60: ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN NĂNG LƯỢNG

Bài 59: NĂNG LƯỢNG VÀ SỰ CHUYỂN HOÁ NĂNG LƯỢNG

Bài 59: NĂNG LƯỢNG VÀ SỰ CHUYỂN HOÁ NĂNG LƯỢNG  

Thivao10.vn giới thiệu nội dung bài giảng Bài 59: NĂNG LƯỢNG VÀ SỰ CHUYỂN HOÁ NĂNG LƯỢNG

Bài 58: TỔNG KẾT CHƯƠNG III : QUANG HỌC

Bài 58: TỔNG KẾT CHƯƠNG III : QUANG HỌC  

Thivao10.vn giới thiệu nội dung bài giảng Bài 58: TỔNG KẾT CHƯƠNG III : QUANG HỌC

Bài 56: Các tác dụng của Ánh sáng

Bài 56: Các tác dụng của Ánh sáng  

Thivao10.vn giới thiệu Bộ câu hỏi trắc nghiệm về Các tác dụng của Ánh sáng

Bài 55: Màu sắc các vật dưới ánh sáng trắng và ánh sáng màu - Kèm đáp án

Bài 55: Màu sắc các vật dưới ánh sáng trắng và ánh sáng màu - Kèm đáp án  

Thivao10.vn giới thiệu bộ câu hỏi Trắc nghiệm về màu sắc các vật dưới ánh sáng trắng và ánh sáng màu

Trắc nghiệm về sự phân tích ánh sáng trắng và sự trộn ánh sáng màu

Trắc nghiệm về sự phân tích ánh sáng trắng và sự trộn ánh sáng màu  

Thivao10.vn giới thiệu Bộ câu hỏi trắc nghiệm về SỰ PHÂN TÍCH ÁNH SÁNG TRẮNG VÀ SỰ TRỘN ÁNH SÁNG MÀU

Trắc Nghiệm về Ánh sáng trắng và ánh sáng màu - Kèm đáp án

Trắc Nghiệm về Ánh sáng trắng và ánh sáng màu - Kèm đáp án  

Thivao10.vn giới thiệu Bộ câu hỏi trắc nghiệm về ánh sáng trắng và ánh sáng màu

Bài 53-54 : Sự phân tích ánh sáng trắng - Sự trộn các ánh sáng màu

Bài 53-54 : Sự phân tích ánh sáng trắng - Sự trộn các ánh sáng màu  

Thivao10.vn Giới thiệu Tóm tắt những Lý thuyết cơ bản về Sự phân tích ánh sáng trắng

Bài 52 : Ánh sáng trắng và ánh sáng màu:

Bài 52 : Ánh sáng trắng và ánh sáng màu:  

Thivao10.vn Tóm tắt Lý thuyết cơ bản về Ánh sáng trắng và ánh sáng màu