Bài viết Tiếng anh về du lịch Việt nam

Bài viết tiếng Anh về du lịch Việt nam   Để nâng cao khả năng đọc viết tiếng anh. Để viết tốt, trước hết bạn cần đọc hiểu tốt. Có nhiều trang tiếng Anh giới thiệu về du lịch Việt nam, tuy nhiên mình  giới thiệu bạn trang về du lịch Việt nam bằng tiếng … Read more

SỔ TAY SÁNG TẠO

CÁC PHƯƠNG PHÁP SÁNG TẠO Giới thiệu các phương pháp sáng tạo, bạn có thể áp dụng vào mọi việc trong cuộc sống. Trước hết, tạm thời mời bạn tham khảo các website  sau: https://tientri.vn   Sau này chúng tôi sẽ bổ sung thêm hoàn chỉnh. Thân ái!

Phân biệt Count Nouns và Noncount Nouns

Câu hỏi: Phân biệt Count Nouns và Noncount Nouns. Trả lời từ Editor của learnersdictionary.com “Most nouns in English fit into one of two categories: count nouns and noncount nouns (also called mass nouns). A count noun names a thing that can be counted — it can follow a or an and has a plural form as well as a singular form. For example, shoe is a singular … Read more

Sử dụng ‘I’ hay ‘me’ _ Should use ‘I’ or ‘me’?

Câu hỏi từ Beverly, United States gửi cho Editor của learnersdictionary.com Which one is correct? “Jenny and I got our walk in this morning.” or “Jenny and me got our walk in this morning.” — Beverly, United States             Câu nào viết đúng? “Jenny and I got our walk in this morning.” Hay là câu “Jenny and me … Read more

Đề Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Chuyên– Môn Địa Lí – Vĩnh Phúc – 2013 -2014

Thivao10.vn giới thiệu các bạn Đề Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Chuyên – Môn Địa Lí – Vĩnh Phúc – 2013-2014. Để đạt được hiệu quả tốt nhất, các bạn nên tập trung làm bài giống như kì thi thật. Như vậy mới có thể đánh giá toàn diện kiến thức và kĩ năng làm … Read more

Đáp Án Đề Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Chuyên – Môn Địa Lí – Vĩnh Phúc – 2013 – 2014

Đáp Án Đề Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Chuyên – Môn Địa Lí – Vĩnh Phúc – 2013 – 2014 Các bạn xem Đề Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Chuyên – Môn Địa Lí – Vĩnh Phúc – 2013 – 2014: Tại đây

Đề Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Chuyên– Môn Sinh Học – Kiên Giang – 2010 -2011

Thivao10.vn giới thiệu các bạn Đề Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Chuyên – Môn Sinh Học – Kiên Giang – 2010-2011. Để đạt được hiệu quả tốt nhất, các bạn nên tập trung làm bài giống như kì thi thật. Như vậy mới có thể đánh giá toàn diện kiến thức và kĩ năng làm … Read more