Bài viết Tiếng anh về du lịch Việt nam

Bài viết tiếng Anh về du lịch Việt nam

 

Để nâng cao khả năng đọc viết tiếng anh.

Để viết tốt, trước hết bạn cần đọc hiểu tốt.

Có nhiều trang tiếng Anh giới thiệu về du lịch Việt nam, tuy nhiên mình  giới thiệu bạn trang về du lịch Việt nam bằng tiếng Anh này để bạn đọc, xem như thế nào. Nó không phải hoàn hảo nhưng nó phù hợp với bạn, bạn có thể viết tương tự.
Trang này giới thiệu về các địa điểm du lịch ở Việt nam bằng tiếng Anh với cấu trúc viết đơn giản.
Với trình độ tiếng Anh lớp 9 là có thể viết được. Bạn có thể viết bài bài bổ sung cho trang để nhận nhuận bút luôn đó.
Bạn xem trang này nha VietnamTravel.Pro

 

Leave a Comment