[FAQ] Em muốn thi vào lớp 10 trường THPT Chuyên Ngoại ngữ, thì cần phải ôn bài thi các môn nào? Có thể thi thử không?

Hỏi: Em muốn thi vào lớp 10 trường THPT Chuyên Ngoại ngữ, thì cần phải ôn bài thi các môn nào? Có thể thi thử không? Đáp: Để thi vào lớp 10 Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ, thí sinh cần làm bài đối với 3 môn thi. Bài thi Đánh giá năng lực Toán và … Read more