Bài viết Tiếng anh về du lịch Việt nam

Bài viết tiếng Anh về du lịch Việt nam   Để nâng cao khả năng đọc viết tiếng anh. Để viết tốt, trước hết bạn cần đọc hiểu tốt. Có nhiều trang tiếng Anh giới thiệu về du lịch Việt nam, tuy nhiên mình  giới thiệu bạn trang về du lịch Việt nam bằng tiếng … Read more

Phân biệt Count Nouns và Noncount Nouns

Câu hỏi: Phân biệt Count Nouns và Noncount Nouns. Trả lời từ Editor của learnersdictionary.com “Most nouns in English fit into one of two categories: count nouns and noncount nouns (also called mass nouns). A count noun names a thing that can be counted — it can follow a or an and has a plural form as well as a singular form. For example, shoe is a singular … Read more

Sử dụng ‘I’ hay ‘me’ _ Should use ‘I’ or ‘me’?

Câu hỏi từ Beverly, United States gửi cho Editor của learnersdictionary.com Which one is correct? “Jenny and I got our walk in this morning.” or “Jenny and me got our walk in this morning.” — Beverly, United States             Câu nào viết đúng? “Jenny and I got our walk in this morning.” Hay là câu “Jenny and me … Read more

ỨNG DỤNG LUYỆN NGHE TIẾNG ANH HIỆU QUẢ ĐƠN GIẢN

ỨNG DỤNG NGHE TIẾNG ANH CHO HỌC SINH: ENGLISH LISTENING – SPOTLIGHT Chào các bạn, Bản thân mình đã trải nghiệm qua nhiều ứng dụng học tiếng anh, đặt biệt ứng dụng nghe tiếng anh cho học sinh. Và sau cùng mình chốt lại được ứng dụng: SPOTLIGHT Vì những yếu tố sau: Đơn giản … Read more