Đề thi thử vào lớp 10 môn Địa lý Trường Chuyên Nguyễn Huệ – Hà Nội – 2017-2018

TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN HUỆ KÌ THI THỬ VÀO LỚP 10 CHUYÊN
MÔN THI: ĐỊA LÝ
Thời gian làm bài: 150 phút
(Đề bài gồm 01 trang)

Câu I (2 điểm)

  1. Trình bày hiện tượng ngày, đêm trên Trái Đất vào ngày 22 tháng 6 và giải thích nguyên nhân.
  2. Sự phân bố lục địa và đại dương ảnh hưởng như thế nào đến đặc điểm khí hậu trên Trái Đất?

Câu II (2 điểm)

  1. Trình bày ảnh hưởng của vị trí địa lí tới khí hậu nước ta.
  2. Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, hãy phân tích mối quan hệ giữa địa hình và khí hậu ở khu Đông Bắc Bắc Bộ.

Câu III (1,5 điểm)

  1. Phân biệt cơ cấu dân số già và cơ cấu dân số trẻ.
  2. Cơ cấu dân số già và cơ cấu dân số trẻ có ảnh hưởng như thế nào đến phát triển kinh tế – xã hội?

Câu IV (2 điểm)

Dựa vào Atlat Địa lý Việt Nam và kiến thức đã học, hãy so sánh và giải thích cơ cấu cây trồng của hai vùng: Trung du miền núi Bắc Bộ và Tây Nguyên.

Câu V (2,5 điểm)

Cho bảng số liệu :

Diện tích, dân số của các vùng ở nước ta năm 2015

Các vùng Diện tích (*)
(Km2)
Dân số trung bình
(Nghìn người)
Cả nước 330.966,9 91.713
Trung du và miền núi phía Bắc 95.266,8 11.804
Đồng bằng sông Hồng 21.060 11.804
Bắc Trung Bộ 44376,8 10473
Duyên hải miền Trung 44376,8 5.608
Tây Nguyên 54.641,0 5.608
Đông Nam Bộ 23.590,7 16.128
Đồng bằng sông Cửu Long 40.576 17.590

(*) Diện tích có đến 01/01/2014 theo Quyết định số 1467/QĐ-BTNMT ngày 21 tháng 7 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Nguồn Tổng cục thống kê.

  1. Tính mật độ dân số các vùng và cả nước năm 2015.
  2. Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện mật độ dân số của các vùng trong cả nước năm 2015.
  3. Qua bảng số liệu trên và biểu đồ đã vẽ, hãy rút ra nhận xét về tình hình phân bố dân cư ở nước ta và giải thích nguyên nhân.

—————-HẾT—————-

(Thí sinh được sử dụng Atlat Địa lý Việt Nam khi làm bài)

Leave a Comment