Ngày hội gia đình Trường Trần Đại Nghĩa.

Trường Trần Đại Nghĩa tại Thành Phố Hồ Chí Minh có truyền thống văn hóa tổ chức Ngày Hội Gia Đình Trần Đại Nghĩa vào buổi tối cuối cùng trước kỳ nghĩ lễ Tết Cổ Truyền, năm nay vào tối 16/01/2020, tức 22 Tết âm lịch.

( còn tiếp )

Leave a Comment