Đề thi thử vào lớp 10 môn Địa lý Trường Chuyên Nguyễn Huệ – Hà Nội – 2017-2018

TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN HUỆ KÌ THI THỬ VÀO LỚP 10 CHUYÊN MÔN THI: ĐỊA LÝ Thời gian làm bài: 150 phút (Đề bài gồm 01 trang) Câu I (2 điểm) Trình bày hiện tượng ngày, đêm trên Trái Đất vào ngày 22 tháng 6 và giải thích nguyên nhân. Sự phân bố lục địa và … Read more