Đề thi thử vào lớp 10 môn Địa lý Trường Chuyên Nguyễn Huệ – Hà Nội – 2017-2018

TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN HUỆ KÌ THI THỬ VÀO LỚP 10 CHUYÊN MÔN THI: ĐỊA LÝ Thời gian làm bài: 150 phút (Đề bài gồm 01 trang) Câu I (2 điểm) Trình bày hiện tượng ngày, đêm trên Trái Đất vào ngày 22 tháng 6 và giải thích nguyên nhân. Sự phân bố lục địa và … Read more

Đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh – Trường Chuyên Nguyễn Huệ, Hà Nội

Đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh năm học 2016 – 2017 trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ, Hà Nội (GỒM CÓ 4 ĐỀ) Đề 1 PART ONE: PHONETICS – GRAMMAR & VOCABULARY (55 pts) I. Questions 1-5: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others by circling A, … Read more